CrossFit Kids

CrossFit Kids är för barn mellan 6-15 år. På dessa pass tränas hela kroppen på ett lekfullt och roligt sätt. Vi jobbar i grupper med 2 coacher för att ge maximal coaching. Grupperna är indelade efter ålder och kunskapsnivå.

Kom gärna och prova! Vi hjälper er att hitta rätt grupp och att komma in i gemenskapen. Alla är välkomna!

Vill du anmäla ditt barn eller har du frågor? Skicka ett mail till kids@cfkungalv.se